توضیح تصویر
aaaa aaaa
يك كلاغ ، چهل كلاغ مفهوم,يك كلاغ ، چهل كلاغ درباره,يك كلاغ ، چهل كلاغ معنا,معنا يك كلاغ ، چهل كلاغ ,يك كلاغ ، چهل كلاغ تحقبق,تحقیق يك كلاغ ، چهل كلاغ ,يك كلاغ ، چهل كلاغ درباره,يك كلاغ ، چهل كلاغ شیک,يك كلاغ ، چهل كلاغ ضرب امثل,ضرب المثل يك كلاغ ، چهل كلاغ ,مفهوم ضرب المثل يك كلاغ ، چهل كلاغ تحقیق درباره يك كلاغ ، چهل كلاغ ,ضرب المثل تحقیق يك كلاغ ، چهل كلاغ ,يك كلاغ ، چهل كلاغ معنی,مفهوم,ضرب المثل يك كلاغ ، چهل كلاغ ,

مردي در صحرا بدنبال شترش مي گشت تا اينكه به پسر با هوشي برخورد . سراغ شتر را از او گرفت . پسر گفت : شترت يك چشمش كور بود؟ مرد گفت: بله . پسر پرسيد : آيا يك طرف بار شيرين و طرف ديگرش ترش بود ؟ مرد گفت : بله . حالا بگو شتر كجاست ؟‌پسر گفت من شتري نديدم .

مرد ناراحت شد و فكر كرد كه شايد اين پسر بلائي سر شتر او آورده و پسرك را نزد قاضي برد و ماجرا را براي قاضي تعريف كرد .

قاضي از پسر پرسيد . اگر تو شتر را نديدي چطور مشخصات او را درست داده اي ؟

پسرك گفت : در راه ، روي خاك اثر پاي شتري ديدم كه فقط سبزه هاي يك طرف را خورده بود . فهميدم كه شايد شتر يك چشمش كور بود .

بعد ديدم در يك طرف راه مگس بيشتر است و يك طرف ديگر پشه بيشتر است . و چون مگس شيريني دوست دارد و پشه ترشي را نتيجه گرفتم كه شايد يك لنگه بار شتر شيريني و يك لنگه ديگر ترشي بوده است .

قاضي از هوش پسرك خوشش آمد و گفت : درست است كه تو بي گناهي ولي زبانت باعث دردسرت شد . پس از اين به بعد شتر ديدي ، نديدي !!

اين مثل هنگامي كاربرد دارد كه پرحرفي باعث دردسر مي شود . آسودگي در كم گفتن است و چكار داري كه دخالت كني ، شتر ديدي نديدي و خلاص .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *