توضیح تصویر

متن نماهنگ سلام فرمانده سلام

یا مولا یا صاحب الزمانالغوث الغوث الغوث ادرکنی⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷عشق جانم امام زمانمعشق جانم امام زمانمعشق جانم امام زمانمعشق جانم ⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷⊶⊰✾⊱⊷دنیا بدون تو معنایی ندارهعشق روزگارم وقتی که…

نمایش بیشتر متن نماهنگ سلام فرمانده سلام