توضیح تصویر

بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1400-1401 روز سه شنبه 27 مهر ماه 1400 آغاز شد.

لیگ برتر
نتایج و برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران:
دیدارهای هفته 1

سه شنبه 27 مهر 1400
نساجی
1 – 0
فجرسپاسی
16:30
پیکان
0 – 0
مسجد سلیمان
16:00
پدیده
0 – 0
آلومینیوم اراک
16:00
سپاهان
2 – 0
مس رفسنجان
18:00
چهارشنبه 28 مهر 1400
گلگهر سیرجان
4 – 1
تراکتور
16:00
استقلال
1 – 0
هوادار
18:00
صنعت نفت
0 – 1
ذوب آهن
18:00
جمعه 30 مهر 1400
فولاد
1 – 3
پرسپولیس
18:00
دیدارهای هفته 2
یکشنبه 2 آبان 1400

مس رفسنجان

پدیده
16:00
مسجد سلیمان
0 – 3
سپاهان
16:00
دوشنبه 3 آبان 1400
هوادار
2-0
پیکان
16:00
فجرسپاسی
1-0
گلگهر سیرجان
18:00
تراکتور
0-3
صنعت نفت
18:00
ذوب آهن
2-0
استقلال
18:00
چهارشنبه 5 آبان 1400
آلومینیوم اراک
0-3
فولاد
18:00
پرسپولیس
1-2
نساجی
18:00

دیدارهای هفته 3
شنبه 8 آبان 1400
پدیده
0 – 1
مسجد سلیمان
18:00
استقلال
1 – 0
تراکتور
18:00
صنعت نفت
0 – 2
فجرسپاسی
18:00
سپاهان
1 – 0
هوادار
18:00
دوشنبه 10 آبان 1400
آلومینیوم اراک
0-1
پرسپولیس
15:00
فولاد
1-2
مس رفسنجان
17:00
گلگهر سیرجان
1-1
نساجی
17:00
پیکان
0-1
ذوب آهن
17:00

دیدارهای هفته 4
جمعه 14 آبان 1400
هوادار
2 – 0
پدیده
15:00
تراکتور
1 – 2
پیکان
15:00
فجرسپاسی
1 – 1
استقلال
15:00
ذوب آهن
1 – 0
سپاهان
17:00
شنبه 15 آبان 1400
مس رفسنجان
0 – 0
آلومینیوم اراک
15:00
نساجی
0 – 2
صنعت نفت
15:00
پرسپولیس
1 – 1
گلگهر سیرجان
17:00
مسجد سلیمان
0 – 0
فولاد
17:00

دیدارهای هفته 5
پنجشنبه 27 آبان 1400
آلومینیوم اراک
2 – 1
مسجد سلیمان
14:00
پدیده
1 – 2
ذوب آهن
14:00
صنعت نفت
0 – 0
گلگهر سیرجان
17:00
جمعه 28 آبان 1400
پیکان
0 – 1
فجرسپاسی
14:00
مس رفسنجان
1 – 1
پرسپولیس
15:00
فولاد
0-1
هوادار
16:00
سپاهان
0-0
تراکتور
17:00
استقلال
0-0
نساجی
17:00
دیدارهای هفته 6
چهارشنبه 3 آذر 1400
تراکتور
1 – 0
پدیده
15:00
نساجی
2 – 2
پیکان
15:00
فجرسپاسی
0 – 2
سپاهان
15:00
هوادار
0 – 0
آلومینیوم اراک
15:00
گلگهر سیرجان
0 – 0
استقلال
16:00
ذوب آهن
0 – 1
فولاد
17:00
مسجد سلیمان
0 – 1
مس رفسنجان
17:00
پرسپولیس
1 – 0
صنعت نفت
18:00
دیدارهای هفته 7
دوشنبه 8 آذر 1400
پیکان
0 – 1
گلگهر سیرجان
15:00
مس رفسنجان
1 – 0
هوادار
15:00
صنعت نفت
1 – 1
استقلال
16:00
سپاهان
2 – 0
نساجی
16:00
پرسپولیس
0-1
مسجد سلیمان
18:00
سه شنبه 9 آذر 1400
پدیده
0-0
فجرسپاسی
15:00
آلومینیوم اراک
0-0
ذوب آهن
15:00
فولاد
0-0
تراکتور
16:00

نتایج هفته هشتم لیگ برتر
شنبه 13 آذر 1400
گلگهر سیرجان 2-4 سپاهان 15:00
هوادار 0-0 مسجد سلیمان 15:00
صنعت نفت 0-0 پیکان 16:00
استقلال 0-0 پرسپولیس 16:15
یکشنبه 14 آذر 1400
ذوب آهن 3-0 مس رفسنجان 15:00
فجر سپاسی 1-1 فولاد 15:00
تراکتور 2-0 آلومینیوم اراک 15:00
نساجی 0-2 پدیده 15:00
نتایج هفته نهم لیگ برتر
پنج شنبه 18 آذر
سپاهان 0-1 صنعت نفت 16:00
پیکان 3-0 استقلال 16:00
پرسپولیس 2-2 هوادار 18:00
جمعه 19 آذر
نفت مسجد سلیمان 1-1 ذوب آهن 15:00
پدیده 2-1 گل گهر سیرجان 15:00
مس رفسنجان 2-3 تراکتور 15:00
آلومینیوم اراک 0-1 فجرسپاسی 15:00
فولاد 1-1 نساجی 18:00

نتایج هفته دهم لیگ برتر
سه شنبه 23 آذر
استقلال 0-1 سپاهان 16:00
چهارشنبه 24 آذر
تراکتور 0-2 نفت مسجد سلیمان
ذوب آهن 1-0 هوادار
نساجی 1-1 آلومینیوم اراک
فجرسپاسی 0-0 مس رفسنجان
پیکان 3-1 پرسپولیس
صنعت نفت 0-1 پدیده
گلگهر سیرجان 1-0 فولاد
نتایج هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران
جمعه 3 دی 1400
آلومینیوم اراک 0-0 گلگهر سیرجان 15:00
هوادار 0-1 تراکتور 15:00
پدیده 3-0 استقلال 15:00
نفت مسجد سلیمان 0-2 فجرسپاسی 15:00
مس رفسنجان 2-1 نساجی 15:00
پرسپولیس 0-2 ذوب آهن 17:00
فولاد 0-0 صنعت نفت 17:00
سپاهان 2-1 پیکان 17:00
نتایج هفته دوازدهم لیگ برتر
چهارشنبه 8 دی 1400
نساجی 1-1 نفت مسجد سلیمان 14:30
پیکان 1-1 پدیده 15:00
تراکتور 1-0 ذوب آهن 15:00
گلگهر سیرجان 2-2 مس رفسنجان 15:00
فجر سپاسی 0-0 هوادار 15:00
سپاهان 1-0 پرسپولیس 16:00
صنعت نفت 1-3 آلومینیوم اراک 17:00
استقلال 0-1 فولاد 18:00
نتایج هفته سیزدهم لیگ برتر
دوشنبه 13 دی 1400
مس رفسنجان 0-3 صنعت نفت آبادان 14:00
پدیده 2-0 سپاهان 14:30
نفت مسجد سلیمان 2-0 گل گهر 15:00
هوادار 0-0 نساجی 15:00
آلومینیوم اراک 1-1 استقلال 15:00
ذوب آهن 0-2 فجرسپاسی 16:15
پرسپولیس 1-2 تراکتور 17:00
فولاد 1-1 پیکان 17:00
نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر
شنبه 18 دی 1400
نساجی 0-1 ذوب آهن 14:00
فجرسپاسی 1-1 تراکتور 15:00
پدیده 1-1 پرسپولیس 15:00
پیکان 1-1 آلومینیوم اراک 15:00
گلگهر سیرجان 0-1 هوادار 15:00
استقلال 2-3 مس رفسنجان 17:00
سپاهان 1-2 فولاد 17:00
صنعت نفت 0-2 نفت مسجد سلیمان 17:00
نتایج هفته پانزده لیگ برتر
پنج شنبه 23 دی 1400
مس رفسنجان 0-0 پیکان 15:00
ذوب آهن 0-0 گلگهر سیرجان 15:00
آلومینیوم اراک 0-0 سپاهان 15:00
تراکتور 1-1 نساجی 15:00
هوادار 2-1 صنعت نفت 15:00
نفت مسجد سلیمان 3-0 استقلال 15:00
فولاد 0-2 پدیده 16:00
پرسپولیس 0-1 فجرسپاسی 17:30
نتایج هفته شانزدهم لیگ برتر
شنبه 2 بهمن 1400
مس رفسنجان 1-3 سپاهان 15:00
پرسپولیس 0-1 فولاد 18:00
یکشنبه 3 بهمن 1400
نفت مسجد سلیمان پیکان 15:00
آلومینیوم اراک پدیده 15:00
تراکتور گل گهر سیرجان 15:00
ذوب آهن صنعت نفت 15:00
دوشنبه 4 بهمن 1400
فجرسپاسی نساجی 15:00
چهارشنبه 6 بهمن 1400
هوادار استقلال 17:00
نتایج هفته هفدهم لیگ برتر
شنبه 23 بهمن 1400
پدیده 3-1 مس رفسنجان 15:00
سپاهان 1-4 نفت مسجد سلیمان 15:00
صنعت نفت 0-1 تراکتور 16:00
یکشنبه 24 بهمن 1400
گل گهر سیرجان 0-2 فجر سپاسی 15:00
پیکان 2-1 هوادار 15:00
فولاد 0-1 آلومینیوم اراک 16:00
نساجی 3-1 پرسپولیس 17:00
استقلال 0-1 ذوب آهن 19:00
نتایج هفته هجدهم لیگ برتر
جمعه 29 بهمن 1400
مس رفسنجان 1-1 فولاد 15:00
نفت مسجد سلیمان 1-0 پدیده 15:00
ذوب آهن 2-0 پیکان 15:00
فجرسپاسی 0-0 صنعت نفت 15:00
هوادار 0-0 سپاهان 15:00
نساجی 2-1 گلگهر سیرجان 15:00
تراکتور 1-0 استقلال 17:30
پرسپولیس 0-2 آلومینیوم اراک 19:30
نتایج هفته نوزدهم لیگ برتر
چهارشنبه 4 اسفند 1400
پدیده 1-0 هوادار 14:30
سپاهان 0-0 ذوب آهن 15:00
آلومینیوم اراک 1-0 مس کرمان 15:00
صنعت نفت 1-1 نساجی 15:00
پیکان 0-0 تراکتور 16:30
گل گهر سیرجان 1-1 پرسپولیس 17:00
فولاد 0-2 نفت مسجد سلیمان 17:30
استقلال 0-1 فجر سپاسی 19:00
نتایج هفته بیستم لیگ برتر
دوشنبه 9 اسفند 1400
تراکتور 2-2 سپاهان 14:30
نفت مسجد سلیمان 0-0 آلومینیوم اراک 15:00
هوادار 0-0 فولاد 15:00
فجرسپاسی 1-1 پیکان 15:00
گل گهر سیرجان 1-2 صنعت نفت آبادان 16:30
ذوب آهن 1-2 پدیده مشهد 16:30
نساجی مازندران 0-0 استقلال 17:00
پرسپولیس 1-3 مس رفسنجان 19:00
نتایج لیگ برتر هفته بیست و یکم
یکشنبه 15 اسفند 1400
پدیده مشهد 0-0 تراکتور 14:30
مس رفسنجان 0-0 نفت مسجد سلیمان 15:00
پیکان 1-0 نساجی مازندران 15:00
آلومینیوم اراک 1-0 هوادار 15:00
فولاد 2-1 ذوب آهن 16:00
استقلال 1-2 گل گهر سیرجان 17:30
سپاهان 0-2 فجرسپاسی 18:00
صنعت نفت آبادان 0-2 پرسپولیس 19:30
نتایج هفته بیست و دوم لیگ برتر
جمعه 20 اسفند 1400
ذوب آهن 0-4 آلومینیوم اراک
گل گهر سیرجان 0-0 پیکان
نساجی مازندران 3-1 سپاهان
نفت مسجد سلیمان 2-1 پرسپولیس
استقلال 0-1 صنعت نفت آبادان
شنبه 21 اسفند 1400
هوادار 1-1 مس رفسنجان 14:00
تراکتور 2-1 فولاد 15:00
فجرسپاسی 1-0 شهر خودرو 16:00
نتایج هفته بیست و سوم لیگ برتر
پنجشنبه 26 اسفند 1400
آلومینیوم اراک 0-1 تراکتور 15:00
فولاد 0-1 فجرسپاسی 17:00
سپاهان 0-0 گل گهر سیرجان 17:00
پرسپولیس 1-1 استقلال 17:30
جمعه 27 اسفند 1400
مس رفسنجان 1-0 ذوب آهن 15:00
نفت مسجد سلیمان 0-0 هوادار 15:00
پدیده 1-1 نساجی 15:00
پیکان 0-0 صنعت نفت 16:00
نتایج هفته بیست و چهارم لیگ برتر
جمعه 12 فروردین 1401
نساجی مازندران 2-0 فولاد
صنعت نفت آبادان 4-2 سپاهان
یکشنبه 14 فروردین 1401
فجرسپاسی 0-0 آلومینیوم اراک
تراکتور 0-1 مس رفسنجان
دوشنبه 15 فروردین 1401
هوادار 0-0 پرسپولیس
سه شنبه 16 فروردین 1401
استقلال 0-0 پیکان
چهارشنبه 17 فروردین 1401
گل گهر سیرجان 3-3 پدیده
ذوب آهن 1-0 مسجد سلیمان
نتایج هفته بیست و پنجم لیگ برتر
سه شنبه 13 اردیبهشت 1401
مس رفسنجان 1-2 فجرسپاسی
نفت مسجد سلیمان 1-1 تراکتور
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401
شهر خودرو مشهد 1-1 صنعت نفت آبادان
سپاهان 1-1 استقلال
هوادار 0-1 ذوب آهن
آلومینیوم اراک 0-0 نساجی مازندران
فولاد 1-1 گل گهر سیرجان
پرسپولیس 0-2 پیکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *